Bestuur / Management

Voorsitter / Chairperson
Hilda Kloppers

Instrumentaal / Instrumental
Nikola Laric

Vokaal / Vocal
Coert Grobbelaar

BEOORDELAARS / ADJUDICATORS

Waldo Weyer

Senior lektor NWU musiek skool en die 2014 beoordelaar van die instrumentale afdeling

Senior lecturer at the NWU music school and 2014 adjudicator of the instrumental section

Antoinette Olivier

Sangdosent by NWU, tree op as 2014-beoordelaar van die vokale afdeling

Lecturer at NWU and 2014 adjudicator of the vocal section

Christo Potgieter

HOD van Drama by St. Mary’s School Pretoria en 2014-beoordelaar van die Drama afdeling

HOD of Drama at St. Mary’s School Pretoria and 2014 adjudicator of the Drama section

Linda van Zyl

Visuele Kuns

Visual Arts

Close Menu